අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ 74 වන දිසාපතිවරයා ලෙස පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ නිලධාරීයෙකු වන ජනක ජයසුන්දර මහතා 2021.09.17 දින වැඩ භාර ගන්නා ලදි. ඒ ආගමික වතාවත් වලින් අනතුරුවයි.

ගල්ගමුව , නාන්නේරිය ප්‍රදේශයේ උපත ලබා ඇති ඒ මහතා මූලික අධ්‍යාපනය ලබා ඇත්තේ , නාන්නේරිය මහා විද්‍යාලයෙන, ගල්ගමුව යූ.බී. වන්නිනායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයෙන් සාමාන්‍ය පෙළත් , කුලියාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයෙන් උසස් පෙළත් හදාරා ඉන් අනතුරු කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සිය ප්‍රථම උපාධිය ලබාගෙන තිබේ . ඒ විද්‍යා උපාධිධාරියෙකු ලෙසයි. ඉන් අනතුරු කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන්ම සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳව ශාස්ත්‍රපති උපාධිය ලබාගෙන ඇත. කළමණාකාරණය පිලිබඳව පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක් ලබාගෙන ඇත්තේ පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙනි.

පරිපාලන සේවයට පැමිණීමට පෙර රසායන විද්‍යා ගුරුවරයෙකු ලෙස ගල්ගමුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාදලය හා පින්නවල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය යන පාසල් වල සේවය කර තිබේ. ඉන් අනතුරුව පරිපාලන සේවයට එක්වන්නේ 2000 වසරේ දී. ඒ කැකිරාව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරයා ලෙසයි. පසුව මධ්‍යම පලාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ සහකාර ලේකම්වරයෙකු ලෙස කටයුතු කර තිබේ. ජලසම්පාදන හා සනීපාරක්ෂාව පිලිබඳව ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතියේ මාතලේ දිස්ත්‍රික් සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා ලෙස ද මෙතුමා සිය සේවාව ලබා දී ඇත. නුවරඑළිය නාගරික කොමසාරිස්, මධ්‍යම පලාත් සමාජ සේවා අධ්‍යක්ෂ , උඩුදුම්බර , මැද දුම්බර , හාරිස්පත්තුව හා මහනුවර යන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාස වල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ලෙස ද සේවය කර ඇති ජයසුන්දර මහතා කලක් මධ්‍යම පලාත් සභාවේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් තනතුර ද හොඹවා තිබේ. දිස්ක්‍රික් ලේකම් තනතුරට පත්වීමට පෙර මෙතුමා සිය සේවය ලබා දුන්නේ මධ්‍යම පලාත් සභාවේ ලේකම්වරයා ලෙසයි.

GA Jan