71 වන ජාතික දිනය උතුරුමැද පලාත් සභාව හා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය එක්ව අනුරාධපුර මහජන ක්‍රීඩාංගනයේදී උත්කර්ෂවක් ලෙස පවත්වන ලදි. එහි ප්‍රධාන අරාධිතයන් ලෙස අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු චන්දිම ගමගේ මැතිතුමා සහභාගී විය.මේ සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්, පළාත් ලේකම්වරුන් හා රජ්‍ය නිලධාරීන් සහභාගී විය.

51149364 740559713010167 5520758439816462336 n51116876 740560126343459 8321257350816071680 n

51231850 740559679676837 5924224077010042880 n

51718603 740559626343509 5853959485789306880 n