73 වන නිදහස් දිනයට සමගාමීව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් උත්සවය 2021.02.04 දින උදෑසන පවත්වන ලදි. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය පරිශ්‍රයේ පැවති උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වූයේ උතුරුමැද පලාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු මහීපාල හේරත් මැතිතුමායි. ආණ්ඩුකාරතුමා පිළිගනු ලැබූයේ, දිස්ත්‍රික් ලේකම් නීතීඥ ආර්.එම්.වන්නිනායක මහතා විසිනි. ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් ජාතික ධඡය එසවීමෙන් පසුව පොලිස් ආචාර පෙළපාලිය ආණ්ඩුකාරතුමාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් විය. අනතුරුව ජාතිය වෙනුවෙන් දිවි පිදූ උදාර රණවිරුවන් සිහිපත් කලේය.
බෞද්ධ, හින්දු, කතෝලික හා ඉස්ලාම් ආගමික වතාවත් පැවැත්වීම පසුව ආරම්භ විය. පසුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් පැමිණි සම්භාවනීය පිරිස් පිළිගත් අතර ඉන් අනතුරුව දිසාපතිවරයා නිදහස අලලා විශේෂ අදහස් දැක්වීමක් ද කරන ලදි. නිදහස සිහිගන්වන සංස්කෘතිකාංග කිහිපයකින් ද උත්සවය හැඩ විය. නර්තනාංග ඉදිරිපත් කළේ , පලාත් නර්තන කණ්ඩායමයි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු උද්දික ප්‍රේමරත්න මැතිතුමා ඇතුළු මැති ඇමතිතුමන්ලා ද මේ අවස්ථාවට සභාගී වූහ. පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් , අනුරාධපුර අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් රුවන් බණ්ඩාර නවරත්න , සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් අයෝමි රත්නායක , ඇතුළු පලාත් සභාව , දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය , හා දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් රජයේ කාර්යාල නියෝජනය කරන විශාල නිලධාරින් පිරිසක් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

1

2

145739873 246754803717997 6321116227963983672 o

145861168 246754687051342 9044023940177858789 o

 145880085 246754463718031 3838765336762312532 o

 145821413 246754567051354 5141795195639669026 o

 146535523 246754970384647 5067540768279557113 o

145714701 246755003717977 5796898451187085092 o

145852100 246754190384725 3223724088958342357 o

145702007 246754430384701 5541523225708114988 o