රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය මිහින්තලාවේ දී ආරම්භ විය. එය ගරු අග්‍රාමත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධනත්වයෙනි.

10

1

10

 

11

පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් විශේෂ ආගමික වැඩසටහන් මාලාවක් රුවන්වැලි සෑ රදුන් අබියස දී පැවැත්වේ. උදෑසන උපාසක උපාසිකාවන් 250 ක පමණ පිරිසක් පෙහෙවස් සමාදන් විය. ධර්මදේශනා ,බැති ගී, ධර්ම සාකච්ඡා ඇතුළු වැඩසටහන් ද දවස පුරා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

 12

4