දැක්ම

උරුමය සුරක්ෂිත තිරසර සංවර්ධනයක්, ප්‍රසස්ත රාජ්‍ය සේවාවක්

මෙහෙවර

  •    දිස්ත්‍රික්කයේ උරුමයන් සුරකමින් යහපාලන මූලධර්මයන්ට අනුකූලව රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා අනුගතව මානව  අවශ්‍යතා හා පාරිසරික සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කරමින් සම්පත් ප්‍රශස්තව කළමනාකරණය කිරීම.
 
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය අනුරාධපුරය
 දිස්ත්‍රික්කය හා දිස්ත්‍රික් පාරිසරික පසුබිම
    උතුරු දෙසට වන්නට වවුනියා, මන්නාරම සහ මුලතිවු දිස්ත්‍රික්කයන් ද, දකුණු දෙසින් කුරුණෑගල සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයන් ද, බටහිරෙන් පුත්තලම සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයන් ද, නැගෙනහිරින් පොලොන්නරුව හා ත්‍රීකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයන්ගෙන් ද ආවරණය වන බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ මුලු භූමි ප්‍රමාණයෙන් 10.9% ආවරණය වන පරිදි ආධිපත්‍යෙයන් පරිපූර්ණ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය පිහිටා ඇත. උතුරු දෙසට වන්නට වවුනියා, මන්නාරම සහ මුලතිවු දිස්ත්‍රික්කයන් ද, දකුණු දෙසින් කුරුණෑගල සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයන් ද, බටහිරෙන් පුත්තලම සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයන් ද, නැගෙනහිරින් පොලොන්නරුව හා ත්‍රීකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයන්ගෙන් ද ආවරණය වන බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ මුලු භූමි ප්‍රමාණයෙන් 10.9% ආවරණය වන පරිදි ආධිපත්‍යෙයන් පරිපූර්ණ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය පිහිටා ඇත. 
 
   දිස්ත්‍රික්කයේ ඝනත්වය 717,900 ක් වන අතර ජනගහනය 929,540 කි. දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 7 ක්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 22 ක් සහ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 694 ක් ඇති අතර අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් කේන්ද්‍රයේ පිහිටි නුවරගම් පළාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය පිහිටා ඇත.     
1835 දී ලුතිනන් මංගාස්ෆිල් මහතා රජයේ නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කළ අතර ඉන් පසුව රජයේ දිසාපතිවරුන් 72 දෙනෙකු අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සේවය කර තිබේ. වර්තමානයේදී ආර්. එම්. වන්නිනායක මහතා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් / දිසාපති තනතුර භාර ගනී. ජය ශ්‍රී මහා බෝධිය, මිහින්තලේ රජමහා විහාරය ඇතුළු ඓතිහාසික ස්ථාන අටක් සහ තන්තිරිමලය හා අවුකන බෞද්ධ පිළිම වැනි ඓතිහාසික විහාරස්ථාන ද ඇතුලත්ය.    
 
    කලාවැව, තිසාවැව නුවරවැව, අභයවැව, නාච්චාදුව වැව, රාජාංගනය වැව ඇතුළු දැවැන්ත ජලාශවලින් සමන්විත පුරාණ වාරිමාර්ග පද්ධතියකින් සමන්විතය. දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ රාජකාරිය හා වගකීම වනුයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා සියලුම රජයේ නිලධාරීන්ට නායකත්වය සැපයීමයි. වසර පුරාවටම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ මෘදු කාලගුණික තත්වයන් පවතී. උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 32.9 ක් (ෆැරන්හයිට් අංශක 91.22) පමණ වන අතර අවම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 24 ක් (ෆැරන්හයිට් අංශක 75.2) පමණ වේ. ඊසාන දිග මෝසම් සමය සැප්තැම්බර් සිට පෙබරවාරි දක්වා වේ. අධික කාලගුණ තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බව අපේක්ෂා කළ හැකිය. වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මිලි මීටර් 1700 කි.