தொடர்பு

முகவரி:
அனுராதபுரம்
தொலைபேசி:
+94 252 222 233
தொலைநகலி:
+94 252 222 235
அலைபேசி:
moha.dist.anuradhapura@gmail.com

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)